andon, andonsytem
Vietnam English
Hotline: 09.28.86.38.39

Tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng

Nhận thức được vai trò quan trọng của nhân sự đến sự thành công của công ty Ngôi Sao Sài Gòn, chúng tôi luôn chú trọng đến việc đào tạo không chỉ về năng lực mà còn về đạo đức nghề nghiệp. Công ty Ngôi Sao Sài Gòn luôn chào đón và tạo mọi điều...

Xem tiếp