andon, andonsytem
Vietnam English
Hotline: 09.28.86.38.39

Chi tiết sản phẩm

    PHẦN MỀM QUẢN LÝ ANDON

  • Mã sản phẩm: APP FOR ANDON ONLINE
  • Lượt xem: 873
  • Mô tả: PHẦN MỀM QUẢN LÝ ANDON ONLINE...
  • Giá : Liên hệ
  • Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí : 028.2200.4499

Nội dung

 

 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ANDON

 

 

Xem sự kiện báo lỗi, xem sản lượng trên phần mềm (Quản lý trên web) là một ứng dụng tiện ích cho nhà quản lý dễ dàng kiểm soát được năng suất và hiệu quả làm việc của toàn nhà máy hay của từng máy…… ở mọi lúc mọi nơi trên môi trường web.

 

Gồm có phần xem online và phần xem báo cáo:

 

► XEM ONLINE:

Thông tin sản lượng được lấy từ các thiết bị đầu cuối, từ máy quét mã vạch, từ thẻ RFID…. Còn tùy thuộc vào lựa chọn xem sản lượng của toàn xưởng hay của từng máy mới biết thông tin nhận từ đâu.

•  Xem  hiện trạng sự kiện báo lỗi (Online)


Thông tin sự kiện này lấy từ thiết bị đầu cuối thông qua các bộ điều khiển trung tâm và được gửi lên server. Server sẽ gửi thông tin lên màn hình LCD, đồng thời cập nhật lên web, nội dung chúng tôi cập nhật được gồm có:

   + Địa chỉ: xưởng, chuyền, máy con.

   + Thông tin: sự kiện, thời gian, tình trạng ….

 

  (Phần này có thể làm theo nhu cầu khách hàng).

 

 

 

XEM HIỆN TRẠNG SẢN LƯỢNG:

•  Sản lượng hiện tại tổng xưởng:

 

 

•  Tùy thuộc vào lựa chọn xem sản lượng của xưởng hay của từng máy mà từ đó chúng tôi mới đưa ra giải pháp lấy thông tin từ đâu và đây là phần lựa chọn xem sản lượng tổng xưởng tức thì thông tin sẽ được lấy từ máy quét mã vạch.

 

•  Nội dung chúng tôi có thể lấy được gồm:

 

+ Đại chỉ: xưởng (FACTORY), Line (chuyền), đơn hàng (PO), loại hàng (MODEL).

+ Thông tin: size, định mức (TARGET), sản phẩm hoàn thành (ACTUAL ASSUME), hiệu quả (RFT), người thực tế/người lý thuyết (LLER), DOWN TIME.

 

•  Sản lượng hiện tại từng máy:

 

§  Thông tin sản lượng hiện tại của từng máy được chúng tôi lấy từ các thiết bị đầu cuối.

§  Phần xem thông tin này đặc biệt ở chỗ, hệ thống lấy được sản lượng của từng máy trong xưởng đồng thời cập nhật cả số máy đó.

 

 

 

•  Sản lượng hiện tại từng máy theo biểu đồ của một chuyền:

 

Phần xem sản lượng từng máy theo biểu đồ, nội dung sẽ đồng bộ với phần xem sản lượng từng máy. Chỉ khác là phần hiển thị ở dạng biểu đồ và phần này có thêm đường Target PPH (là đường định mức sản lượng của 1 người làm trong 1 giờ).

 

 

 

 

 

► XEM BÁO CÁO:

 

•  Báo cáo sự kiện sự cố

Phần này là phần báo cáo tổng hợp các sự kiện lỗi đã diễn ra và cho phép xuất báo cáo dạng excel....

 

 
 
 
 

BÁO CÁO SẢN LƯỢNG: 

Phần này báo cáo sản lượng của tổng xưởng hay sản lượng của từng máy và cũng có thể xuất ra báo cáo dưới dạng excel cho phần này...

 

•  Báo cáo tổng hợp theo ngày:

Phần này hệ thống chúng tôi cho phép lựa chọn theo chuyền theo đơn hàng và nội dung báo cáo gồm:

- Ngày, xưởng, chuyền, đơn hàng, loại hàng, mã hàng, size, định mức theo ngày, sản phẩm hoàn thành, hiệu quả đạt được, số người thực tế/số người lý thuyết, thời gian chết ...

 

 

 

•  ​Báo cáo tổng hợp đơn hàng:

 

 

Phần này cho phép lựa chọn đơn hàng và nội dung báo cáo gồm: xưởng, chuyền, đơn hàng, tổng số ngày làm, số ngàu còn lại, hiệu quả đạt được  ..

 

•  Báo cáo tổng hợp nhiều nhà máy theo đơn hàng:

Phần này cho phép lựa chọn theo xưởng và nội dung gồm: đơn hàng, tổng sản lượng, số ngày thực hiện, số ngày còn lại, hiệu quả đạt được …

 

 

•  Báo cáo chi tiết từng máy:


Phần này tương tự như phần xem sản lượng hiện tại theo từng máy, cũng cập nhật sản lượng từng máy trong xưởng và đồng thời cập nhật số máy...

 

 

•  Báo cáo chi tiết theo giờ:


Phần này hiển thị sản phẩm kiếm đạt và hiệu suất thực hiện theo từng giờ làm việc ..

 

 

 

 

-----------------------------------/////---------------------------------------

 

 

 

Sản phẩm cùng loại