andon, andonsytem
Vietnam English
Hotline: 0908 12 12 64

Giới thiệu hệ thống báo cáo sản lượng, sự kiện lỗi

 

 

 

 

 

XEM BÁO CÁO DƯỚI NHIỀU DẠNG:

BÁO CÁO THEO NGÀY:

 

 

BÁO CÁO THEO ĐƠN HÀNG:

 

 

BÁO CÁO THEO CHUYỀN:

 

BÁO CÁO THEO TỪNG MÁY:

 

BÁO CÁO THEO GIỜ:

 

Tin tức khác